-
O udruzi
Postanite donator naših projekata i akcijaO udruzi
Članstvo Udruge SRMA
Tijela upravljanja i zaposlenici
Gdje smo
Izvješće o radu za 2019.g. 2Izvješće o radu za 2019.g. 1Izvješće o radu za 2018.g. - 2. dio
Izvješće o radu za 2018.g. - 1. dio
Izvješće o radu Udruge Srma za 2017.g.Izvješće o radu Udruge Srma za 2016.g.Izvješće o radu Udruge Srma za 2015.g.Godišnje izviješće za 2014. godinuGodišnje izviješće za 2013. godinuGodišnje izviješće za 2012. godinuGodišnje izviješće za 2011. godinuGodišnje izviješće za 2006. godinuGodišnje izviješće za 2007. godinuGodišnje izviješće za 2008. godinuGodišnje izviješće za 2009. godinuGodišnje izviješće za 2010. godinu
LVC SINJKontakti
Statut Udruge Srma 2015.
KORISNI LINKOVI
KONTAKTI

Udruga SRMA

Brnaška 44, 21230 Sinj

tel/fax: (++385) 021/661-661
mobile: (++385) 095/8272-501
e-mail: udruga.srma@st.t-com.hr
donacije: 2330003-1100352723

 

Izvješće o radu za 2018.g. - 1. dio

05.03.'19

UDRUGA ZA CIVILNO DRUŠTVO I KVALITETU ŽIVLJENJA SRMA

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

za 2018.g.

 

 

 


Udruga Srma

Brnaška 44

21230 Sinj

021/661-661

udruga.srma@st.t-com.hr

www.udruga-srma.hr

Facebook: Udruga Srma

OIB: 76290518371

MB: 01997912

RNO:0046841

Registarski broj u Registru udruga: 17002425

Šifra djelatnosti: 9499


Sadržaj

I.  UVODNI SAŽETAK.. 3

II.  DETALJAN OPIS REALIZACIJE PROGRAMA.. 4

1.           CENTAR ZA UDRUGE – razvoj  kapaciteta udruga. 4

2.           LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR SINJ. 4

VOLONTERI UDRUGE SRMA U 2018.G. 6

KATALOG ''VOLONTERSKI PROGRAMI U CETINSKOJ KRAJINI U 2019.'' 8

ZBORNIK VOLONTERSKIH PRIČA - LOVOR ''LOKALNI VOLONTERI ZA RAZVOJ'' 8

3.           MEĐUSEKTORSKA SURADNJA.. 9

PARTNERSTVA U 2018. 9

SURADNJA U 2018.: 9

4.           MREŽA UDRUGA GRADA SINJA.. 10

5.           SOCIJALNE USLUGE.. 10

SOCIJALNE USLUGE ZA STARIJE.. 10

PROGRAM KULTURA ZA SVE.. 12

KREATIVNE RADIONICE ZA ŽENE.. 12

''KULTURA ZA DJECU SINJA I OKOLICE'' 12

6.           ZAŠTITA ZDRAVLJA - PROGRAMI PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA.. 14

ZAŠTITA ZDRAVLJA.. 14

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA STARIJE I DJECU.. 14

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAMI 14

7.           ZAŠTITA PRAVA.. 15

BESPALTNO PRAVNO SAVJETOVALIŠTE ZA GRAĐANE.. 15

Program ''DOSTA JE, NEĆU NASILJE!'' 17

8.           HUMANITARNI PROGRAM.. 18

SOCIJALNA SAMOPOSLUGA GRADA SINJA.. 18

LISTA PROJEKTA KOJI SU SE PROVODILI U 2018.g. 19

III.  OPĆI POSLOVI UDRUGE U 2018.g. 19

VIDLJIVOST RADA UDRUGE SRMA.. 19

IZVJEŠĆIVANJE O RADU UDRUGE SRMA.. 20

PROGRAM RAZVOJA PROJEKATA.. 20

KNJIGOVODSTVENI POSLOVI 20

IV. RAD UPRAVNIH TIJELA u 2018.g. 21

UPRAVNI ODBOR.. 21

SKUPŠTINA.. 21

NADZORNI ODBOR.. 22

V.  FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE SRMA ZA 2018.g. 23

VI. DONATORI I PODRŽAVATELJI UDRUGE SRMA U 2018.g. 25

VII. ZAPOSLENICI I VANJSKI STRUČNI SURADNICI U 2018.g. 25

VIII. ZAKLJUČAK.. 26

 

 


 

I.  UVODNI SAŽETAK

 

U 2018.g. Udruga Srma je realizirala projekte, aktivnosti i akcije na 8 programskih područja sukladno Godišnjem programu rada za 2018., te je s manjim odstupanjima u dinamici provedbe zacrtani program za 2018.g. gotovo u cijelosti realiziran. U 2018.g. Srma je svojim djelovanjem izravno pomogla ili svojim programima i projektima obuhvatila preko 20000 korisnika iz različitih kategorija na prostoru Splitsko-dalmatinske županije: ugrožene skupine i pojedinci posebice osobe i obitelji zahvaćene siromaštvom ili u riziku od siromaštva, pravno neuki građani, starije osobe narušenog zdravlja, samci, žene oboljele i liječene na dojci, učenici osnovnih i srednjih škola, djeca predškolske dobi, djeca i mladi s teškoćama u razvoju, udruge građana, osobe s invaliditetom, članovi Udruge Srma i volonteri, građani svih životnih dobi, pravne osobe iz sva 3 sektora (jedinice lokalne samouprave, poduzeća, institucije, udruge), slušatelji Hit radija i HRT Radio Splita, gledatelji regionalne TV Jadran i HRT 1, te čitatelji više internet portala.

Svim aktivnostima Srma je ostvarivala svoje osnovne ciljeve osnivanja - razvoj civilnog društva i poboljšanje kvalitete življenja - promicanje, razvoj i unaprjeđenje civilnog društva i kvalitete života u lokalnim zajednicama kroz razvoj civilnog društva, jačanje socijalne kohezije, cjeloživotno volontiranje i neformalno obrazovanje, aktivno uključivanje građana u kreiranje društva po mjeri građana te pružanje usluga od interesa za opće dobro.

Svojim je djelovanjem u 2018.g. Udruga Srma nastavila pridonositi svojoj misiji - izgradnja socijalno osjetljive lokalne zajednice u skladu s potrebama svakog njenog člana, zajednice čiji građani aktivno sudjeluju u oblikovanju života i zajedno s relevantnim čimbenicima rješavaju probleme po načelima solidarnosti, humanitarnosti, tolerancije i demokratskog dijaloga.

Svime navedenim ispunjava se svrha osnivanja Udruge - razvijeno i osnaženo civilno društvo, aktivni i uključeni građani, bolja kvaliteta življenja građana, poboljšano zdravlje i zaštićene i potpomognute ranjive skupine.

U 2018.g. Srma je imala 326.843,72 kn prihoda i 322.243,71 kuna rashoda, te je ostvarila višak prihoda 4.600,01 kn što se ulaže u nastavak poslovanja u narednom razdoblju.

U osmišljavanju, pripremi, organizaciji i provedbi aktivnosti, programa i projekata sudjelovalo je ukupno 72 volontera, članica Srme i Kluba, te vanjskih volontera i maloljetnih volontera s ukupno 1509 volonterskih sati.

Rad Udruge Srma je u ovom razdoblju pomoglo preko 300 donatora, od čega najveći broj građani donacijama u naravi. Najveći donatori Udruge Srma u 2018.g. bili su Ministarstvo za demografiju,  obitelj,  mlade  i  socijalnu  politiku    ,  Ministarstvo   pravosuđa     , Grad Sinj, Croatia osiguranje  i Splitsko-dalmatinska županije.

Udruga je i u 2018.g. nastavila koristiti 2 prostorije u Galeriji Galiotović koje joj je za redoviti rad, uz mjesečni najam, dodijelio Grad Sinj u Galeriji Galiotović. Novi ugovor o najmu prostora sklopljen je s Kulturno umjetničkim središtem Sinj kojemu je Grad Sinj kao vlasnik prostora ugovorno povjerio upravljanje zgradom Galerije Galiotović. Novi ugovor je sklopljen na 4 godine do rujna 2022. Korišteni su i drugi prostori: dvorana Galerije Galiotović, gradski trgovi i parkovi za realizaciju aktivnosti, Alkarski dvori.

O projektnim aktivnostima u 2018.g. bilo je ukupno 395 objava od čega 82 medijskih objava u drugim medijima, te 313 objava na web stranici i Facebook profilu Srme i Lokalnog volonterskog centra. Napravljen je 1 info letak za članove i volontere udruge u 2018.g. koji je poslan dijelu članstva i volontera e-mailom, a dijelom uručen u papirnatoj verziji. Ukupni broj objava i info letak smatramo odličnom razinom vidljivosti i transparentnosti rada Udruge Srma da bi članovi, volonteri i građani bili informirani o radu Udruge Srma.

 

 

 


 

II.  DETALJAN OPIS REALIZACIJE PROGRAMA

CENTAR ZA CIVILNO DRUŠTVO

1.    CENTAR ZA UDRUGE – razvoj  kapaciteta udruga

Udruga Srma je pružala savjete i informacije za 4 udruge vezano za financijsko i programsko poslovanje.

Besplatne usluge knjigovodstva pružala je za jednu udrugu, a za 3 udruge usluge knjigovodstva su bile oblik samofinanciranja, te su vršene uz naplatu prema postojećem cjeniku Udruge Srma.

2.    LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR SINJ

PROGRAM ''CJELOŽIVOTNO VOLONTIRANJE U CETINSKOJ KRAJINI'' 2006.-2018.

Lokalni volonterski centar u Sinju Udruga Srma je osnovala 2006.g. Provodeći brojne volonterske aktivnosti i akcije, edukacije, informiranje građana i promociju volonterstva Udruga Srma radi na postizanju lokalne socijalne kohezije kao svoje glavne misije.

Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Sinj

Cilj programa volonterskog centra pod nazivom ''Cjeloživotno volonterstvo'' je jačanje građanskog aktivizma u lokalnoj zajednici kroz promociju i razvoj volonterstva među građanima svih životnih dobi.

Kroz rad lokalnog volonterskog centra u 2018.g. Srma je organizirala ukupno 36 prigodnih volonterskih akcija i volonterske aktivnosti u kojima je  sudjelovalo 72 volontera svih životnih dobi. Volonteri su ukupno volontirali 1509 volonterskih sati.

 

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI I AKCIJE U 2018.g.

U 2018. godini smo imali 36 volonterskih akcija i aktivnosti:

1. I u 2018. godini srijedom smo provodili Dječje radionice „Kultura za djecu Sinja“ od sredine sječnja  do svibnja i od listopada do prosinca. Na realizaciji aktivnosti imamo 55 (4 volonterke )  dolazaka volonterki koji su ostvarili 110 volontiranja

2. 10.02. Na smotri mačkara Cetinskog kraja volontirale su tri volonterke Srme s 12h volonterskog rada

U 2018. godini smo u suradnji s Gradom Sinjem i Crvenim križem Sinj imali 8 akcija sakupljanja hrane za socijalnu samoposlugu i to:

3. 20.02 Obilježili smo Dan socijalne pravde sakupljanjem hrane u prodajnom centru Kaufland s volonterima Centra Juraj Bonači. Na akciji je bilo 4 volontera s 8 sati volonterskog rada.

4. 10.05.2018. sudjelovalo  je 5 volonterki s 15 h volonterskog rada

5. 11.05.2018. sudjelovalo 8 volonterki s 20 volonterskih sati

6. 09.10.2018.. sudjelovalo 3 volontera s 7 volonterskih sati

7. 11.10.2018.  sudjelovalo 6 volontera s 12 volonterski sati

8. 15.10.2018.. sudjelovalo 2 volontera s 5 volonterski sati

9. 11.12.2018. sudjelovalo je 5 volontera s 10 volonterskih sati

10. 15.12.2018. sudjelovale su 2 volonterke s 4 sata volontiranja

11. Dvije volonterke Srme volontiraju u Crvenom križu na održavanju, slaganju i podjeli odjeće i obuće i kroz 2018 godinu su ostvarile 538 sati volonterskog rada.

12. Volonteri Srme su pomogli u realizaciji akcije Dan narcisa Kluba žena, na sakupljanju i podjeli cvijeća bilo je 20 volonterki  s 60 sata volonterskog rada.

13. 7.04. imali smo obilježavanje Svjetskog dana zdravlja na kojem su sudjelovale i starije volonterke Srme , bilo je 12 volonterki s 12 sati volontiranja.

 

14. 15.5 Smo obilježili Svjetski dan obitelji podjelom letaka na Sinjskoj pijaci, sudjelovalo je 8 volontera s 8 volonterskih sati

15. U sklopu manifestacije Hrvatska  volontira koja je trajala tri, dana imali smo šetnju koju je vodio učitelj Slaven Kardoš preko Pavića nebesa, Karaguše, nazad u Sinj - 3 sata volonterskog rada

16. Polaznice radionica za žene početkom 6 mjeseca su imale izložbu svojih radova, na postavljanju izložbe je sudjelovalo 9 volonterki s 18 h volonterskog rada.

17. Za vrijeme trajanja izložbe polaznice su volonterski  dežurale za posjetitelje. Dežuralo je njih 4 s 12 sati volonterskog rada

18. Već tradicionalno kroz srpanj provodimo kreativne radionice za djecu „Ljeto je eto, a što sad?“ na kojima smo provodili radionice slikanja, ručnog rada i kreativne svaštare na kojima je volontiralo 9 volonterki s 96 sati volonterskog rada.

19. Na završnoj izložbi kreativnih radionica, na kojoj treba postaviti radove s radionica „Ljeto je eto, a što sad?“ sudjelovalo je 17 volontera s 51 volonterskim satom.

20. volonterka Srme je djelila hranu posjetiteljima, ostvarila je 10 h volonterskog rada. Na sajmu sela u organizaciji Turističke zajednice

21. Kroz tri dana anketiranja starijih osoba u Sinju, Vrlici i Dicmu mlada volonterka je ostvarila 6 sati volonterskog rada

22. 15.09. obilježili smo Međunarodni dan demokracije akcijom na Sinjskoj pijaci na kojoj je sudjelovalo 9 volonterki s 9 sati volonterskog rada.

23. Na inicijativu PP Sinj (iako smo i sami mislili obilježiti taj dan na malo drugačiji način) obilježili smo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, sudjelovalo je 7 volontera s 14 sati volonterskog rada.

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (22.9.) - Odjel prevencije, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kao nositelj aktivnosti u suradnji sa djelatnicima Policijske postaje Sinj i Udrugom Srma obilježili su u petak 21.9.2018.g. u Sinju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na središnjem gradskom trgu u Sinju na info pultu građanima su dijeljeni prikladni informativni materijali MUP-a i Udruge Srma te davani savjeti građanima vezanima za ovu tematiku. Udruga Srma je tom prigodom u javni prostor trga postavila skulpturu / lutku ''Baba'' u naravnoj veličini kao podsjetnik na nasilje nad starijim osobama koje je u porastu. Cilj je bio senzibiliziranje javnosti za problem nasilja u društvu s posebnim naglaskom na porast nasilja nad starijim osobama. Akcija ''BABA - Nasilje ne bira godine'' trajala je tri dana od petka 21.9. do nedjelje 23.9.2018. Lutka je predstavljala žrtvu nasilja, lik babe u crnoj seljačkoj odjeći s modricom na oku, krvave usnice i s krvavom maramicom u rukama, a na njenoj odjeći je bila zakačena informacija o tome zašto je lutka babe tu.

24. 1.10. smo obilježili Međunarodni dan starijih osoba. Posjetili smo sedam starijih osoba na području Glavica. Sudjelovale su 4 volonterke s 15 sati volonterskog rada.

25. 2.10. Na Međunarodni dan nenasilja  posjetili smo 5 starijih osoba u Sinju. Sudjelovale su 4 volonterke s 20 sati volontiranja.

26. Udruga Srma na Sajmu mogućnosti predstavila programe za djecu i tu su sudjelovale 2 volonterke s 4 sata volontiranja.

27. I u 2018. smo pomogli Klubu žena u organizaciji i provedbi akcije Dan ružičaste vrpce na kojoj je sudjelovalo 19 volonterki s 38 sati volonterskog rada.

28.  15.10. Obilježili smo međunarodni dan borbe protiv siromaštva sudjelovalo je 2 volonterke s 4 satom volonterskog rada.

29. Psihološka podrška učenicima  OŠ - aktivnost 10. godinu za redom volonterski i samostalno vodi članica Srme, stručni suradnik psihologinja Slavenka Maršić u OŠ Marka Marulića sa 30-tak učenika kojima to nije matična škola sa 110 sati volonterskog rada u 2018.g

30. Upravni odbor se sastao tijekom prošle godine dva  puta na kojem su prisustvovale sve članice upravnog odbora i to je 10  volonterskih sati

31. Tradicionalnu Srminu 13. po redu akciju „Dosta je, neću nasilje“ kojom 25.11. obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama , kao i Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece ove godine je podržalo 18 volonterki s 36 sati volonterskog rada.

32. 5.12. Na međunarodni dan volontera smo imali akcije u svim jedinicama lokalne samouprave (Vrlika, Hrvace, Otok, Trilj, Dicmo i Sinj) podjelu letaka. Na akciji je sudjelovalo 2 volonterki s 22 sata volonterskog rada

33. Kroz 2018. godinu smo radili razgovore s starijim osobama i organizatorima volontiranja. Objavili smo 9 razgovora sa starijim osobama i predstavili 10 udruga s područja Cetinskae krajine. Sve razgovore je volonterski lektorirala Jasminka Vujević, za što joj je bilo potrebno 30 sati volonterskog rada.

34. Na natječaju za volonterske priče, odnosno ispravku i ocjenjivanju istih sudjelovale su 3 volonterke s 9 sati volonterskog rada.

35. U Besplatnoj pravnoj pomoći kroz 2018. godinu smo imali 3 volonterke s 90 sati volonterskog rada

36. Na ime ostalih poslova imali smo tri volontera s 20  sati volonterskog rada (2 volontera popravci u uredu, obrada fotografija.

VOLONTERI UDRUGE SRMA U 2018.G.

72 VOLONTERA SA 1509 VOLONTERSKIH SATI

Prema evidenciji volonterskih sati za 2018 g. ukupno su volontirale 72 osobe sa 1509 volonterskih sati. Najveći pojedinačni broj volonterskih sati je 552. Najveći broj volontera je iz dobne skupine od 46-65 godina života – njih 37. Značajan udio čine i osobe iz dobne skupine od 18-30 sa 15 volontera i oni iz dobne skupine 31-45 godina isto 9 volontera, dok je onih 15-17 bilo tek 1. Djece do 14 godina nije bilo, a umirovljenika 10. Najveći broj volontera volontirao je do 10 sati – 47 volontera, 14 volontera volontiralo je 10 do 20 sati, 6 volontera volontiralo je između 20 i 49 sata, 2 volonterke su volontirale između 51 i 99 sati, a iznad 100 sati i više volontirale  su 3 volonterke.

Na međunarodni Dan volontera 5.12. najbolje volonterke  smo nagradili prigodnim darovima u tri kategorije-mladi volonter, volonter opće populacije i volonter senior. Ove godine smo od naših gospodarstvenika, trgovačkih obrta i drugih sličnih dućana tražili da budu donatori ovih nagrada, odaziv je bio zadovoljavajući pa su i pokloni bili bogatiji. A nagrađene volonterke s najvećim brojem sati su Marija Mandac s 552 volonterska sata koja je iz kategorije opće populacije, najbolja mlada volonterka nam je Ana Galić s 60 volonterskih sati. Dok su volonterke seniorke Višnja Miloš s 52 sata koja volontira na dječijim radionicama i Marica Munivrana volonterka seniorka s 17 sati. Posebne zahvalnice Udruge MI ''Otisak srca'' i nagrade primile su volonterke članice Upravnog odbora koje tu dužnost godinama odrađuju volonterski, Mirjana Bandalo, Selime LJ. Delonga i Jasminka Vujević

 

 

 

Marija Mandac                                                                  Marica Munivrana                  Ana Galić

 

DODJELA ZAHVALNICA I PRIGODNIH NAGRADA ZA VOLONTIRANJE MLADIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

U suradnji s Centrom Juraj Bonači Područno odjeljenje Sinj Lokalni volonterski centar Udruge Srma organizirao je volontiranja za mlade s teškoćama u razvoju koji sudjeluju u dnevnom programu centra. Riječ je o mladima koji su se u okviru samoodređenja odlučili za aktivnost volontiranja. Ukupno 8 mladih s teškoćama u razvoju iz Centra Juraj Bonači Sinj sudjelovalo je u volontiranju na 8 akcija – 6 humanitarnih akcija prikupljanja hrane i higijenskih artikala za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja, akcija ''Dosta je, neću nasilje!'' i u kućnim posjetama starijim osobama. Aktivnost se provodi u suradnji s voditeljicom Jasenkom Pleadin Raić.

 

 

 

NOVI VOLONTERI

U 2018.g. prijavilo se 6 novih volontera za volontiranje:

r.br.

ime i prezime volontera

spol

broj godina

mjesto

područje volontiranje

datum prijave

1

Ivica Vuletić Abram

m

44

Suhač

Sve na što može

13.03.2018.

2

Mladen Jurela

m

59

Sinj

Bilo što

18.03.2018.

3

Ankica Koštić

ž

49

Sinj

Rad s djecom i mladima

18.03.2018.

4

Ana Galić

ž

24

Sinj

Djeca mladi, dječje radionice, BPP

14.05.2018.

5

Anđela Budimir

ž

20

Sinj

Dječje radionice, socijalno ugrožene osobe

20.06.2018.

Građane se putem javnih istupa na lokalnom Hit radiju i kroz javne volonterske akcije poticalo na volontiranje i educiralo o volonterstvu i istovremeno poticalo na građanski aktivizam kroz javno zagovaranje i individualni rad s građanima, a manje s mjesnim odborima.

 

POVEZIVANJE VOLONTERA I ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Srma je također povezala 5 volontera i 3 organizatora volonterskih aktivnosti. U provedbi 3 volonterska programa volonteri su volontirali 10 puta.

br.r.

naziv organizatora volontiranja

volonterska aktivnost

volonteri

Turistička zajednica Sinj

Podjela graha na Smotri maškara

Dina Andjelinović

Turistička zajednica Sinj

Podjela graha na Smotri maškara

Katica Cvrlje

Turistička zajednica Sinj

Podjela graha na Smotri maškara

Blaženka Romac

Crveni križ

Dežurstvo na podjeli odjeće i obuće

Marija Mandac

Crveni križ

Dežurstvo na podjeli odjeće i obuće

Blaženka Romac

Turistička zajednica Sinj

Podjela hrane na sajmu sela

Blaženka Romac

Turistička zajednica Sinj

Podjela hrane na sajmu sela

Marija Mandac

Klape Gospi Sinjskoj

Pomoć na organizaciji Festivala

Anđelka Budimir

JAVNA PROMOCIJA VOLONTERSTVA I VIDLJIVOST VOLONTIRANJA

KATALOG ''VOLONTERSKI PROGRAMI U CETINSKOJ KRAJINI U 2019.''

 

Udruga Srma je u 2018.g. pripremila i tiskala 2500 komada kataloga ''Volonterski programi u Cetinskoj krajini u 2019.'' u kojem su 23 organizatora volonterskih aktivnosti iz Cetinske krajine objavili potrebe za volonterima u 2019.g. Dijeli se na javnim volonterskim akcijama u 2018. I 2019.g., na prezentacijama volonterstva u srednjim školama u Sinju, ostalim aktivnostima, a katalog  je dostupan i on-line.

 

ZBORNIK VOLONTERSKIH PRIČA - LOVOR ''LOKALNI VOLONTERI ZA RAZVOJ''

Lokalni volonteri svih životnih dobi iz sve 3 JLS napisali su kratke priče o svom volonterskom iskustvu i zašto volontiraju. Iste su lektorirale suradnice profesorice hrvatskog jezika, te su pripremljene kao e-knjiga dostupna online. Za potrebe distribucije starijima koji se slabije koriste kompjuterima zbornik je i tiskan. Prigodne nagrade dodijeljene za 6 najboljih priča – tri prva mjesta po dvije priče s jednakim brojem bodova. U zborniku volonterskih priča LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj objavljene 34 kratke priče i osvrti lokalnih volontera s područja 3 JLS Grad Sinj, Grad Trilj i Općina Dicmo. Zbornik je tiskan u 1000 komada za stariju populaciju građana. Nagrađeno 6 najboljih priča – 3 prva mjesta s po dvije priče s istim brojem bodova. Zbornik predstavljen javnosti na svečanosti povodom međunarodnog dana volontera 5.12. kada su dodijeljene i nagrade autorima nagrađenih priča.

 

Dodjela nagrada najboljim volonterima Srme i nagrađenim volonterskim pričama u zborniku ''LOVOR – lokalni volonteri za razvoj'' – Međunarodni dan volontera 5.12.2018.

 

3.    MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

 

Srma surađuje s lokalnim dionicima iz javnog i gospodarskog sektora u svrhu lokalnog razvoja i pripremanje zajedničkih projekata.

 

PARTNERSTVA U 2018.

 

 

NAZIV LOKALNOG DIONIKA

Naziv projekta u kojem se ostvaruje partnerstvo

1

Grad Sinj

Socijalna samoposluga Grada Sinja

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

2

Klub žena liječenih na dojci

Treća dob - u sridu!

3

Gradsko društvo crvenog križa Sinj

Socijalna samoposluga Grada Sinja

4

Općina Hrvace

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

5

Grad Vrlika

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

6

Gimnazija Dinka Šimunovića

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

7

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

8

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

9

Osnovna škola Marka Marulića

RERA - Rana edukacija za razvojni aktivizam

 

SURADNJA U 2018.:


 

 

 1. Centar za socijalnu skrb Split - Obiteljski centar
 2. Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Split podružnica Sinj
 3. Centar za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez", Vrlika
 4. Centar za socijalnu skrb - Ispostava  Brač Supetar
 5. Centar za socijalnu skrb - Ispostava  Imotski
 6. Centar za socijalnu skrb - Ispostava Hvar
 7. Centar za socijalnu skrb - Ispostava Sinj
 8. Dom za starije i nemoćne Knin
 9. Dom za starije i nemoćne Split
 10. FINA Sinj
 11. FINA Trilj
 12. Gimnazija Dinka Šimunovića
 13. Grad Sinj
 14. Grad Trilj
 15. Grad Vrlilka
 16. Gradsko društvo Crvenog križa Sinj
 17. Gradsko društvo Crvenog križa Vrlika
 18. HZMO ispostava Sinj
 19. HZZO Ispostava Sinj
 20. Klub liječenih alkoholičara Sinj
 21. Klub žena liječenih na dojci Sinj
 22. Krnjevalska udruga Grada Sinja
 23. KUD Dicmo
 24. KUD Peruća
 25. KUD Vrlika
 26. Kulturno umjetničko središte Sinj
 27. KUU Sinjske mažoretkinje
 28. Općina Hrvace
 29. Općina Otok
 30. Ordinacija Dr. Anita Šimac Rako
 31. OŠ Ivana Mažuranića Han
 32. Osnovna škola Marka Marulića
 33. Porezna uprava - Ispostava Sinj
 34. Promotor kulturnih događaja Gaj Laberije
 35. Sinjsko pučko kazalište
 36. Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića
 37. Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića
 38. Turistička zajednica grada Sinja
 39. Udruga Klape Gospi Sinjskoj
 40. Udruga Kultura u prometu (KUP)
 41. Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije
 42. Udruga Most Split
 43. Udruga osoba s invaliditetom Trilj
 44. Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Sinja i Cetinske krajine
 45. Udruga sv. Vinka Paulskog u RH- konferencija sv. Luka, Otok
 46. Udruga tjelesnih invalida Sinj UTIS
 47. Udruga UPSUS (Udruga za promicanje suvremene umjetnosti Sinj)
 48. Udruga za očuvanje baštine Cetinske krajine
 49. Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti Novi put
 50. Udruga žena "Triljanke"
 51. Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije – Ispostava Sinj
 52. Viteško alkarsko društvo Sinj

 

4.    MREŽA UDRUGA GRADA SINJA

 

I u 2018.g. Udruga Srma je nastavila suradnju i partnerstva na planu različitih aktivnosti s lokalnim udrugama, ali kroz neformalno i povremeno umrežavanje radi zajedničkih aktivnosti i projekata. Udruga Srma je i članica Lokalne akcijske grupe čime pridonosi lokalnoj suradnji i umrežavanju.

 

CENTAR ZA KVALITETU ŽIVLJENJA

5.    SOCIJALNE USLUGE

SOCIJALNE USLUGE ZA STARIJE

PROJEKT ''TREĆA DOB – U SRIDU!''

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Projekt je obuhvatio ukupno 375 osoba starijih osoba oba spola s područja 6 gradova i općina u Cetinskoj krajini. 266 korisnika uključena su u planirane aktivnosti:  kućni posjeti 54, psihološko savjetovanje 12, psihološko predavanje 36, kreativne radionice za slobodno vrijeme i kvalitetu življenja 24, volontiranje starijih osoba u raznim akcijama 21, anketiranje 105, razgovori sa starijima 10, uključivanje u socijalnu samoposlugu Grada Sinja 4. Dodatni korisnici 109: edukativna šetnja na Dan bioraznolikosti 17, predavanje dr. Radića 30, besplatna primarna pravna pomoć 41, ostale usluge projekta 21.

Među lokalnim dionicima udruge su prisutne u predstavljanju aktivnosti i usluga lokalnih udruga u letku SAG 15, predstavljanje udruga online 10. Aktivnosti su se odvijale na prostoru svih JLS - 6 Gradova i Općina.

Projektom je poboljšana kvalitete života za 375 osoba starije životne dobi - koje su bile siromašne ili u opasnosti od siromaštva, rijetkih ili ugroženih socijalnih kontakata, osobe narušenog zdravlja, slabije, teško pokretne ili nepokretne starije osobe, bez primanja, primatelji zajamčene minimalne naknade ili drugih socijalnih naknada, niskih mirovina, starije osobe žrtve obiteljskog ili drugih oblika nasilja i druge starije osobe koje se ne znaju ili ne mogu skrbiti sami o sebi.

Projektom je obuhvaćeno 4500 neizravnih korisnika. Članovi uže i šire obitelji korisnika (450), stanovnici Cetinske krajine i Splitsko-dalmatinske županije (4000), lokalni dionici (50) koji su bili obuhvaćeni javnim akcijama, podjelom letaka i online kampanjom u aktivnosti podizanja javne svijesti o pravima starijih osoba, medijskim objavama.

Tiskano je 1000 komada info letaka projekta ''Treća dob - u sridu!'' koji su dijeljeni na akcijama. Informacije objavljene na web stranici i Facebook profilu Srme, te u lokalnim medijima, a letci podijeljeni građanima u javnoj akciji. Građani  upoznati s ciljevima Projekta. O projektnim aktivnostima objavljeno ukupno 143 objave -  40 na web stranici, 42 informacije na Facebook profilu Srme i Lokalnog volonterskog centra Sinj i 61 informacije u medijima. Napravljen roll up stalak s nazivom projekta i donatora korišten u svim javnim istupima za vidljivost projekta.

Objavljeni razgovori s 9 starijih osoba o njihovom životu na web stranici Srme s linkom na Facebook profilu Srme –bivša članica Srme ponovno se aktivirala u volontiranju, 1 umirovljenica koja je doselila u Sinj i aktivirala se u volontiranju, aktivni član Sinjskog pučkog kazališta, umirovljenici aktivni u lokanim udrugama, stariji koji žive u ruralnim područjima.

br.r.

Ime i prezime volontera

Mjesto

Organizatori volontiranja

datum online objave

Jagoda Grgurić

Sinj

Srma

01.02.2018.

Dina Andjelinović

Sinj

Srma

09.04.2018.

Kažimir Tomašević

Sinj

Sinjsko pučko kazalište

28.04.2018.

Mate Pavić

Sinj

Gradska glazba Sinj

12.06.2018.

Petar Rančić

Trilj

UOSIT-Trilj

30.08.2018.

Blaž Mršić

Dicmo

KUD Dicmo

31.08.2018.

Dujka Lisičar

Vrlika

KUD Vrlika

10.09.2018.

Branko Perković

Hrvace

KUD Hrvace

18.09.2018.

Perinka Milanović Trapo

Otok

Udruga za očuvanje Baštine Cetinskog kraja

25.10.2018.

PREDSTAVLJANJE UDRUGA ZA STARIJE NA WEB STRANICI SRME

br.r.

Naziv udruge

Mjesto sjedišta

područje djelovanja

Sadržaji za starije (volontiranje, korisničke aktivnosti)

datum online objave

1

Udruga umirovljenika Sinj

Sinj

Cetinska krajina

Organizirani izleti, druženja, posjete, pomoći

15.02.2018.

2

Sinjsko pučko kazalište

Sinj

Grad Sinj

Izvedba kazališnih predstava, šaptači, arhiviranje fotografija

26.03.2018.

3

Udruga Sv. Vinko Paulski

Otok

Cetinska krajina

Posjeta i skrb o starijim i invalidnim osobama

19.04.2018.

4

HKUD Peruća

Hrvace

Cetinska krajina

Arhivirianje, pjevanje starih napjeva, izvedbe predstava

30.04.2018.

5

Kud Dicmo

Dicmo

Cetinska krajina

Reranje, izvedba plesova i starih natpjeva

14.05.2018.

6

UOSIT

Trilj

Općina Trilj

Pomoć osobama s invaliditetom, i potrebnima, organizacija slobodnog vremena

28.06.2018.

7

KUD Vrlika

Vrlika

Grda Vrlika

Očuvanje kulturne baštine i druženja

12.07.2018.

8

Udruga za očuvanje kulturne baštine Cetinske krajine

Sinj

Cetinska krajina

Očuvanje starih običaja

05.09.2018.

9

Kultura u prometu KUP

Sinj

Cetinska krajina

Promidžba i razvitak kulturnog i zakonski određenog ponašanja u prometu

15.10.2018.

10

Klub liječenih alkoholičara

Sinj

Cetinska krajina

Pomoć i prevencija u lječenju od alkoholizma

31.10.2018.

 

VOLONTIRANJE STARIJIH

21 volontera seniora volontiralo u 5 volonterskih programa za seniore sa198 sati volontiranja:

- pomoć u provedbi volonterskih aktivnosti mjeseca,

- pomoć u provedbi kreativnih radionica za djecu tijekom školske 2017./2018.g.

- humanitarne akcije skupljanje hrane i higijenskih artikala za socijalnu samoposlugu Grada Sinja i dežurstva na podjeli

- organizacija i provedba izložbi

- vlastite volonterske aktivnosti (šetnja po prirodi)

 

KREATIVNE RADIONICE ZA ŽENE

U udruzi Srma u Sinju održano je 31 radionica u trajanju od po 1,5 sat za 24 polaznicE sa 316 dolaska žena raznih interesa i životne dobi od 20 do 80 godina starosti.  .

Završna izložba radova u Galeriji Galiotović s 320-njak radova s kreativnih radionica. Izložba je bila otvorena za javnost  7.-14.6.2018. U postavi i provedbi izložbe sudjelovalo je 9 volontera.

 

PREDAVANJE Dr. Mislav Radić za 30 korisnika održao volonterski izlaganje na temu: ''Sustavna skleroza (skleroderm ija) u Dalmaciji'' u Alkarskim dvorima 14.6.2018.

 

Predavanje Udruge Kultura u prometu – Stariji aktivni građani u prometu održao je 28.11. u Galeriji Sikirica ing. prometa Ištvan Miško Kerekeš. Na predavanju je dr. Jadranka Frančeski volonterski pregledavala sluh starijim osobama.

 

POMOĆ U KUĆI ZA STARIJE OSOBE

Tijekom projektnog razdoblja pružana je usluga pomoći u kući - 54 samca i teško pokretnih osoba primilo redovnu ili povremenu podršku stanovanju u vlastitom domu s naglaskom na socijalizaciju u okviru vlastitih životnih mogućnosti starijih osoba, i/ili njegu u kući i program socijalne samoposluge. 30 korisnika je primilo više posjeta, a 24 korisnika su odustala nakon prvog posjeta. Tim i volonteri za pomoć u kući ostvarili su ukupno  846 kućnih posjeta.

Tiskano je 1000 komada info letka SAG o aktivnostima za starije koji su dijeljeni na akcijama.  16 lokalnih udruga objavilo volonterske i korisničke programe za starije različitog sadržaja, svi predstavljeni u letku i dostupni online.

 

10 lokalnih udruga s programima za starije predstavljene kroz razgovore sa članovima i korisnicima uz fotografije aktivnosti na web stranici Udruge Srma, uz link na Facebook stranicama Srme i Lokalnog volonterskog centra Sinj. Udruge dobile na vidljivosti, te dodatnu podršku za rad i korisnike.

12 osoba primilo psihološku pomoć ili savjete s područja 2 JLS  . od veljače do travnja održano ukupno 31 tjedno savjetovanje za korisnike.

Održana 4 predavanje na temu psihičkog zdravlja starijih osoba u 4 naselja: Sinju, Vrlici, Trilju i Otoku, prisutno ukupno 36 osoba.

Anketirano je 105 starijih osoba iz svih 6 gradova i općina. Napravljena stručna analiza koja se prilaže ovom izvješću i čini njegov sastavni dio, u elektroničkoj formi.

Tiskano i podijeljeno 1000 komada informativno-edukativnog letka ''Starost bez nasilja''. Letak dostupan online, te ostavljen i nakon završetka projekta online zbog važnosti sadržaja istog.

U provedbenom razdoblju bilo je 50 objava na Facebook profilu Srme o pozitivnim primjerima brige za starije, pozitivnih tekstova, savjeta za starije kako postupiti u nekoj životnoj situaciji.

9 razgovora sa starijim osobama s područja Grada Sinja o njihovom životu objavljeno na web stranici Srme s linkom na Facebook profilu Srme.

Ukupno provedeno 7 javnih akcija podizanja svijesti građana o potrebama starijih osoba - akcije održane na središnjem gradskom trgu u Sinju. Podijeljeni letci projekta ''Treća dob - u sridu!''

Sudjelovala 34  volontera sa 59 dolazaka i ukupno 117 sati volonterskog rada.

S Udrugom Kultura u prometu dogovoreno je i provedeno predavanje za starije sudionike u prometu koje je održano u Galeriji Sikirica kada je napravljeno i provjeravanje sluha starijih osoba.

Ukupno na projektu sudjelovalo 60 volontera sa 501,5 satom volontiranja.

 

PROGRAM KULTURA ZA SVE

 

KREATIVNE RADIONICE ZA ŽENE

Udruga Srma od početka listopada 2015 godine jednom tjedno (srijedom) provodi kreativne radionice za žene - integrativna skupina za korisnike svih životnih dobi s posebnih naglaskom na starije - korisnici različitih životnih dobi uz ručni rad, salvetiranje, kukičanje, pletenje, šivanje, rad u glini, drvu i druge metode rada imali su priliku bolje se upoznati i kroz neposrednu komunikaciju stvarati priliku za bolje povezivanje starijih osoba s drugim polaznicima čime se premošćuje i generacijski i kulturološki jaz, a ujedno su stjecali nove vještine.

U udruzi Srma u Sinju održano je 31 radionica u trajanju od po 1,5 sat za 24 polaznicE sa 316 dolaska žena raznih interesa i životne dobi od 20 do 80 godina starosti.  .

Završna izložba radova u Galeriji Galiotović s 320-njak radova s kreativnih radionica. Izložba je bila otvorena za javnost  7.-14.6.2018. U postavi i provedbi izložbe sudjelovalo je 9 volontera.

Prva samostalna izložba slika sebi za 80 rođendan poklonila je 80.godišnja umirovljenica Manda Klarica, korisnica kreativnih radionica za žene u Udruzi Srma. Udruga Srma je u suradnji Kulturno umjetničkim središtem Sinj organizirala i provela izložbu slika u Galeriji Galiotović u Sinju, popularizirajući na taj način kreativno stvaralaštvo starijih osoba i aktivnu starost. Izložba slika ''Lude 80.te…'' je bila otvorena od 15. do 22. rujna, a bilo je izloženo 26 uglavnom akrilika na platnu.

''KULTURA ZA DJECU SINJA I OKOLICE''

KREATIVNO SLOBODNO VRIJEME ZA DJECU I UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

 

PREVENCIJA RIZIČNOG PONAŠANJA DJECE I MLADIH  -  KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU I 10. KULTURNO LJETO ZA DJECU ''LJETO JE ETO, A ŠTA SAD?''

Udruga Srma je od siječnja do svibnja, te od listopada do prosinca 2018. organizirala jednom tjedno (srijeda) program slobodnog vremena za djecu u kojem su se provodile kreativne radionice slikanja, izrade igračaka, šivanja i svaštare koje su za djecu potpuno besplatne. Uz njih organizirane su i radionice u srpnju u okviru programa 8. Kulturnog ljeta za djecu ''Ljeto je eto, a šta sad?'' i to tri puta tjedno. Radionice su se odvijale u prostorijama Udruge Srma u radionici opremljenoj svim potrebnim namještajem, alatima i materijalima za nesmetanu provedbu.

Radionice su vodile dvije voditeljice s dugogodišnjim iskustvom provedbe radionica za djecu uz podršku volontera (Snježanka Jadrijević – slikanje, šivanje, svaštara, Dijana Filipović Grčić – svaštara, šivanje, izrada igračaka).

Tijekom 2018.g. provedeno je ukupno 44  kreativnih radionica za ukupno 114 djece koja su pohađali  radionice 757  put. Sudjelovala su 34 dječaka i 80 djevojčica u dobi od 6  do 14 godina.

Izložba radova 26.7.2018. s ljetnih radionica u srpnju na kojima su sakupljani radovi koji su izloženi u javnom prostoru – gradskom parku u središtu grada, nakon čega su ih djeca mogla odnijeti kući. Izloženo je 500-njak dječjih radova. Inače, djeca sve radove nose sa sobom kući.

 

Realizirano je 88 školskih sati programa kreativnih radionica za djecu (slikanje, svaštara, ručni rad, izrada igračaka).

Na provedbi svih radionica sudjelovalo je ukupno 21 volonter  koji su ostvarili ukupno 120 dolazaka sa 257 sati volonterskog sata.

 

 

 

 

Radionice su bile besplatne, a najavljene su na web stranici i Facebook profilu Srme i u lokalnim medijima, kao i na javnim akcijama  na kojima su dijeljeni letci. Roditelji su ispunili prijavnicu za sudjelovanje djece u kojoj su ujedno dali suglasnost za fotografiranje i objavu informacija i fotografija u javnosti.

 

Na svako radionici djeca se vlastoručno potpisuju i temeljem toga izrađuje evidencija tabela.

Za radionice su korišteni materijali nabavljeni iz donatorskih sredstava, materijali koje su donirali građani i članovi i volonteri Udruge Srma, te razni rabljeni materijali koji su na radionicama reciklirani uz sve mjere brige o higijeni i čistoći.

 

 

6.    ZAŠTITA ZDRAVLJA - PROGRAMI PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA

 

ZAŠTITA ZDRAVLJA

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA STARIJE I DJECU

Od 1.11.2018.g. Udruga Srma pokreće i službeno Psihološko savjetovalište u kojem psihologinja Maršić pruža psihološku podršku djeci u okviru projekta ''RERA – rana edukacija za razvojni aktivizam'' temeljem Ugovora o djelu. U studenom i prosincu pružila je 23 tretmana za 3 djece koje se kod nje nalaze u kontinuiranom tretmanu. Također pruža psihološku podršku starijim osobama temeljem Ugovora o volontiranju. U razdoblju od siječnja od listopada psihološku podršku djeci osnovnoškolske dobi na upit i to 11. godinu za redom volonterski, samostalno pružala je volonterka i članica Srme, stručna suradnica psihologinja Slavenka Maršić. U OŠ Marka Marulića radila je s učenicima kojima to nije matična škola. Ukupno je volontirala 110 sati za 27 učenika s raznim teškoćama.

 

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAMI

 

Udruga Srma se pridružila Klubu žena liječenih od raka dojke Sinj u provedbi javnih akcija podizanja svijesti građana o važnosti prevencije bolesti – Dan narcisa i Dan ružičaste vrpce

 

Dan narcisa – 24.3.2018. obilježen je na sinjskoj Pijaci. Sudjelovalo je 12 volontera sa 24 sata volontiranja. Podijeljeno je ukupno 300 komad informativno-edukativnih letaka. Cvijeće se donirale članice i građani sinja i okolice, te cvjećarnice u Gradu Sinju.

 

Dan ružičaste vrpce – 6.10.2017. obilježen je na sinjskoj Pijaci. Sudjelovalo je 19 volontera sa 36 sata volontiranja. Podijeljeno je ukupno 300 komad informativno-edukativnih letaka, a članice Kluba žena liječenih na dojci Sinj i volonteri prošetali su centrom grada kako bi građane upozorili na važnost preventivnih pregleda za pravovremeno i uspješno liječenje bolesti.

 

 

Edukativno javno predavanje za starije -''SUSTAVNA SKLEROZA (SKLERODERMIJA) U DALMACIJI" dr. Mislav Radić, Specijalist interne medicine - Klinički odjel za reumatologiju i imunologiju KBC-a Split – održano 14.6.2018. u Alkarskim dvorima u Sinju koje nam je besplatno ustupilo na korištenje Viteško alkarsko društvo.

 

 

 

7.    ZAŠTITA PRAVA

 

Cilj provedbe programa je zaštita prava građana u svrhu ostvarenja kvalitete življenja. Primarnu pravnu pomoć pruća dipl.iur. Marija Pupić-Vurilj, registrirana pri Ministarstvu pravosuđa kao ovlaštena osoba za pružanje primarne pravne pomoći.

 

BESPALTNO PRAVNO SAVJETOVALIŠTE ZA GRAĐANE

PRAVNA POMOĆ – od 2006. s prekidima

 

Obuhvaćen je ukupno141 korisnik. Svojim dugogodišnjim radom i distribucijom info letaka izravno na terenu, te online informacijama na web i Facebook stranici Srme osigurana je vidljivost usluge, te prostorni obuhvat. Korisnici su iz 40 naselja u ukupno 19 jedinica lokalne samouprave, od čega 106 korisnika iz 26 naselja u 5 gradova i općina u Cetinskoj krajini, 20 korisnika iz 11 gradova i općina  iz ostalih JLS s područja Splitsko-dalmatinske županije, 15 osoba s područja Grada Splita, 1 osoba je bila iz druge županije (Zagrebačka, porijeklom iz Sinja), te 3 osobe bez geografskih odrednica.

 

Cista provo

Dicmo

Dugi rat

Hrvace

Imotski

Kaštela

Krilo Jesenice

Lovreč

Marina

Muć

Omiš

Otok

Sinj

Solin

Split

Trilj

Trogir

Zagreb

nepoznato

Ostala mjesta

Cetinska krajina

ukupno

1

2

1

7

2

2

2

1

1

2

1

21

63

2

15

13

1

1

3

32

106

141

 

106 korisnika u Cetinskoj krajini dolaze iz 5 gradova i općina - 2 JLS  područje od posebne državne skrbi (Općina Hrvace 2. Skupina, Općina Otok  3. Skupina), 2 JLS brdsko planinska područja (Grad Trilj i Općina Dicmo), te Grad Sinj. Najviše korisnika je s područja Grada Sinja – 63 korisnika iz 9 naselja

Sinj

Brnaze

Glavice

Jasensko

Obrovac Sinjski

Radošić

Suhač

Turjaci

Zelovo

38

3

6

1

4

2

1

7

1

 

 

89 odnosno 62.24% korisnika osobno su primili uslugu u uredu Srme. 43 korisnika su primila primarnu pravnu pomoć putem telefona, a 11 putem maila. Za rješavanje pojedinih predmeta pravnica je  kontaktirala pojedine korisnike osobno, telefonom i mailom kao i nadležne službe. U 2018.g. bilježimo blagi pad osobnih dolazaka (u 2017. 93 korisnika), a blago povećanje telefonskih i e-mail upita (u 2017. 34 telefonska odnosno 5 e-mail upita).

 

Telefonom, poštom i e-mailom usluga je bila dostupna stanovnicima cijele Splitsko-dalmatinske županije kao i ostalima kojima je zatrebala pravna usluga.

 

Ukupno 35 korisnika izvan Cetinske krajine koristilo je uslugu. 15 korisnika iz Splita i 16 korisnika su bili iz drugih 12 gradova i općina  s područja Splitsko-dalmatinske županije sukladno donjoj tabeli. 1 osoba je bila iz Zagreba, a 3 bez navedenog mjesta stanovanja.

 

Za 116 korisnika pružena je usluga pravnog savjetovanja, 27 ih je dobilo usluge pisanja podnesaka, dok je 1 osoba dobila opće pravne informacije. Neki su korisnici primili više vrsta usluga.

 

 

 

Program ''DOSTA JE, NEĆU NASILJE!''

od 2006.g.

I u 2018.g. Srma je 24.11. na glavnom trgu u Sinju obilježila 25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 19.11. Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece I 20.11. Međunarodni dan prava djeteta UN. Članice i volonterke Udruge Srma provele su tradicionalnu 13. po redu akciju  "Arijadnina crvena nit spasa za izlaz iz nasilja" i na taj način su doprinijele podizanju javne svijesti o nasilju kao neprihvatljivom ponašanju u društvu. Podijeljeni su leci o besplatnoj pravnoj pomoći i letci sa podacima o prijavama nasilja u obitelji u Cetinskoj krajini prema službenim podacima Policijske postaje Sinj.

Cilj akcije koja se provodi svake godine već 13 godina je bio podizanje svijesti građana o prisutnosti i neprihvatljivosti nasilja u društvu, te senzibiliziranje javnosti o potrebi uključenja svih građana u borbu protiv svih oblika nasilja.

U akciji koja je provedena u Sinju na središnjem gradskom 18 volontera Udruge Srma, Kluba žena liječenih na dojci Sinj, volonteri Udruge Kultura u prometu i Udruge umirovljenika Sinj.

 

 

 

8.    HUMANITARNI PROGRAM

 

SOCIJALNA SAMOPOSLUGA GRADA SINJA

– od studenog 2015.g.

U 2018. Crveni križ je organizirao 11 podjela, podijeljene su ukupno 475 socijalnih košarica ukupne vrijednosti 87.490,00 kune za 59 samaca i obitelji, odnosno 108 osoba zahvaćenih siromaštvom koje žive na području Grada Sinja.

Na poziv Grada Sinja Udruga Srma je potpisala Izjavu o partnerstvu za ovaj projekt, te skupa s Gradskim društvom Crvenog križa Sinj radi na provedbi Socijalne samoposluge Grada Sinja od studenog 2015.

U tu svrhu Srma je osmislila sustav evidencije stanja na skladištu, ulaza i izlaza robe, bazu korisnika i kartona podjele koji omogućuje praktično i jednostavno praćenje provedbe ove socijalne usluge.

UKUPNO 11/2015. – 2018.

2018.

2017.

2016.

2015.

1.336

245.195,00

475

87.490,00

364

64.401,00

440

81.253,00

57

12.051,00

 

U 2018 godini smo u suradnji s Gradom Sinjem i Crvenim križem Sinj imali 8 akcija sakupljanja hrane za socijalnu samoposlugu i to:

-20.02. 2018. sudjelovalo je 4 volontera s 8 volonterskih sati

-10.05.2018. sudjelovalo  je 5 volonterki s 15 h volonterskog rada

-11.05.2018. sudjelovalo 8 volonterki s 20 volonterskih sati

-09.10.2018.. sudjelovalo 3 volontera s 7 volonterskih sati

-11.10.2018.  sudjelovalo 6 volontera s 12 volonterski sati

-15.10.2018.. sudjelovalo 2 volontera s 5 volonterski sati

-11.12.2018. sudjelovalo je 5 volontera s 10 volonterskih sati

-15.12.2018. sudjelovale su 2 volonterke s 4 sata volonterskog rada

 

LISTA PROJEKTA KOJI SU SE PROVODILI U 2018.g.

 1. Treća dob – u sridu! – usluge za starije – donator Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, partner Klub žena liječenih na dojci Sinj – 11/2017. do 11/2018.
 2. Besplatna pravna pomoć u Sinju, Cetinskoj krajini i u Splitsko-Dalmatinskoj županiji – donator Ministarstvo pravosuđa
 3. Program za lokalni razvoj i kvalitetu života na području Grada Sinja – donator Grad Sinj
 4. LOVOR – Lokalni volonteri za razvoj – rad Lokalnog volonterskog centra Sinj – donator Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 1.8.2018. – 31.7.2019.
 5. RERA – Rana edukacija za razvojni aktivizam – projekt za djecu – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – odobreno 80.000,00 kn, projekt traje od 1.11.2018. do 30.10.2019.
 6. 10. Kulturno ljeto za djecu - Ljeto je eto, a ša sad? 7/2018. – Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija
 7. Izložba slika ''Vertikala ljudskosti'' - – Grad Sinj
 8. Izložba slika ''Lude 80-te'' – u suradnji s Kulturno umjetničkim središtem Sinj
 9. Kultura za djecu Sinja i okolice – kreativne radionice za djecu – donator Grad Sinj i građani

10.   Socijalna samoposluga Grada Sinja – nositelj Grad Sinj, Gradsko društvo Crvenog križa Sinj, Srma partner

« natrag

 

Program se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo pravosuđa

Grad Sinj

Splitsko-dalmatinska županija


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Hrvatski centar za razvoj volonterstva


Trostruko A za građane

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Delegacija EU u RH

Zaklada Kajo Dadić

Općina Nerežišća

Pravobraniteljica za djecu

Swing Consulting

Hit Radio

Ferata

www.sinj.com.hr

Radio Sunce

Web dizajn, izrada web stranica